Frivilligkoordinator for LGBT+ Danmark i Jylland og på Fyn

LGBT+ Danmark står midt i en vækstperiode med igangsættelse af flere landsdækkende initiativer, der samlet set udvider mulighederne for støtte til, rådgivning af og netværksmuligheder for LGBT+ personer. Hovedfokus for foreningens nationale arbejde vil de kommende år være at opbygge, understøtte og styrke LGBT+ bevægelsen i Danmark; særligt ved at udbrede sociale tilbud til hele landet, men ligeledes med fokus på rådgivningsaktiviteter samt igangsættelse og kapacitetsudvikling af lokale aktiviteter i tæt samarbejde med lokale LGBT+ organisationer og kommuner.

For at indfri disse ambitioner ansætter LGBT+ Danmark nu en frivilligkoordinator med base og daglig arbejdsplads i LGBT+HUSET i Aarhus. Koordinatoren skal understøtte, inspirere og styrke LGBT+ Danmarks unge frivillige i AURA-fællesskaber og øvrige frivillige sociale tilbud og LGBT+ grupper og organisationer i Jylland og på Fyn.

Du vil få ansvar for at:

 • støtte frivillige ift. at drive frivilliggrupperne; fx mhp. mødekadence og dagsorden, organisering og samarbejde i grupperne, frivilligpolitik, opfølgning på tiltag og udvikling samt implementering af årsplaner
 • deltage i møder i frivilliggrupperne og -organisationerne
 • træning af frivillige i foreningsarbejde og facilitering; herunder frivillighvervning, fastholdelse og trivsel samt mentoring
 • understøtte kommunikation med kommuner ift. § 18 (ansøgning og budgetstyring), lokaler samt samarbejde med relevante forvaltninger og myndigheder om henvisning af brugere til AURA samt øvrige sociale tilbud og rådgivningstilbud
 • opdyrkning af muligheder i lokalområder, evt. kortlægning af behov i flere byer for foreningens tilbud
 • relationsarbejde med frivillige og samarbejdspartnere
 • støtte udviklingen af rammer, vilkår og tilbud til frivillige i LGBT+ Danmark
 • overblik og koordinering af opgaver og interesser i lokalområder ift. nationale strategier og visioner for LGBT+ Danmark
 • dokumentation og registrering af de frivillige aktiviteter og samarbejder.

Vi forventer, at du:

 • har min. 2 års dokumenteret professionel erfaring med frivillighed, samskabelse og foreningsdrift – gerne med lokal organisering ift. en hovedorganisation – og med resultater i form af øget frivilligt engagement
 • har en stærk organisatorisk forståelse, og du mestrer brobygning mellem det lokale og nationale niveau
 • besidder stærke samarbejdsevner, som du tager i brug i samarbejdet med andre lokale aktører om indsatserne
 • har erfaring med etablering af partnerskaber og samarbejde med kommuner om frivillige indsatser
 • kan facilitere inddragende møder, workshops og processer, der giver plads til personlig og organisatorisk udvikling
 • har faglig indsigt i LGBT+ sagen og erfaring med området
 • er indstillet på at arbejde ud fra et normkritisk perspektiv.

Nærmere om din fremtidige arbejdsplads

LGBT+ Danmark varetager politiske og sociale interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer, herunder at modvirke minoritetsstress og øge trivslen blandt LGBT+ personer i Danmark og internationalt.

Frivilligkoordinatoren vil arbejde tæt sammen med LGBT+ Danmarks projektleder for ungeområdet og LGBT+ Danmarks frivilligkonsulent, understøttes af det øvrige sekretariat i København, og derudover til daglig samarbejde tæt med LGBT+HUSETS projektmedarbejder.

Desuden vil der være samarbejde med frivillige i hele Jylland og på Fyn – frivillige tilknyttet LGBT+ Danmark og frivillige organiseret i andre LGBT+ organisationer.

Din arbejdsplads vil være i LGBT+HUSET, centralt i Aarhus. Der vil forekomme månedlige møder på sekretariatet i København for også at sikre et samarbejde med øvrige kollegaer. Sekretariatet består af 10 ansatte.

Du modtager introduktion til normkritiske og intersektionelle arbejdsmetoder med fokus på minoritetsidentiteter og -markører.

Vilkår og rekrutteringsproces:

Der er tale om en 37 timers stilling med tidsbegrænset ansættelse på 2 år, dog med mulighed for forlængelse, afhængigt af finansiering. Der vil være megen rejseaktivitet forbundet med stillingen, da koordinatoren skal dække Jylland og Fyn. Der skal påregnes en del aften-/weekendarbejde, hvor der kompenseres med fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen. Lønrammen følger overenskomst mellem AC og staten.

Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV (max 3 sider) senest den 13. februar 2020 via linket ‘Søg jobbet online’ nedenfor. Samtaler afholdes i Aarhus i uge 8 og 9. Der vil blive afholdt 2 samtalerunder, og anden runde vil tage udgangspunkt i en faglig case.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte frivilligkonsulent, Maria Schmidt Myhlendorph på mail: maria@lgbt.dk.

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.

Søg jobbet online her.