Kontakt

Sekretariatet står for den daglige drift af LGBT+ Danmark, lige fra foreningens nationale og internationale projekter, til økonomistyring og kommunikation. Her kan du se en oversigt over sekretariatets medarbejdere og deres kontaktoplysninger.   

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)
Sekretariatschef
mail
+45 27 45 27 73
Susanne har ansvar for daglig drift, fundraising og udvikling af sekretariatet, samt understøttelse af frivilligområdet, foreningens strategi, politisk interessevaretagelse og eksterne samarbejder.  

Abir Bechwal
Projektleder
mail
+45 54300086
Abir er ansvarlig for foreningens Nordafrikaprogram, som har til formål at mindske LGBT+ personers minoritetsstress og hjælpe med at skabe en positiv selvopfattelse. Samtidig arbejder projektet med at nedbryde fordomme blandt allierede, såsom sundhedspersonale, jurister og medier. Programmet foregår i Tunesien og Marokko

Alex Delamare (de/dem – they/them)
Projektleder
mail
+45 54 30 00 84
Alex er projektleder på LGBT+ Danmarks gratis gruppe-samtaletilbud for trans, non-binære og ikke-ciskønnede personer, med henblik på at øge kønsdiverse personers mentale trivsel og behandle minoritetsstress. Derudover arbejder de bl.a. med udformningen af LGBT+ Denmarks transpolitik og det tværorganisatoriske, transpolitiske arbejde 

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)
Juniorkonsulent
mail
Amanda arbejder som juniorkonsulent i LGBT+ Danmarks Ungdomsindsats, hvor hun arbejder med at udvikle pædagogiske metoder for AURA, sammen med Andreas. Herunder er hun med til udbredelsen af AURA-metodikken på uddannelses- og undervisningsområdet.

Andreas Beck Kronborg (han/ham)
Projektleder
mail
+45 54 30 00 83
Andreas leder projekter på ungeområdet med fokus på at øge trivslen for unge LGBT+ personer. Det gør han bl.a. gennem AURA, et kompetencekursus i LGBT+ kompetencer for lærere og skolepædagoger vi kalder FLEST, og så har Andreas udviklet undervisningsmaterialet LARM for LGBT-rettigheder. 

Anne Harrit (hun/hende)
Daglig IT-Ansvarlig
mail
+45 27 59 78 74
Anne arbejder med foreningens IT internt i foreningen, hvor hun supporterer ansatte og frivillige, samt udvikler på foreningens intranet.

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)
Økonomichef
mail
Lone er ansvarlig for det samlede bogholderi herunder kvalificering af budgetter samt regnskabsaflæggelse på projekter, driftsbevillinger og foreningens driftsøkonomi generelt. Hun er desuden ansvarlig for optimering af alle procedurer i relation til økonomistyring herunder bl.a. afstemning af alle balancekonti og udgiftskontrol.

Mads Hvid (han/ham)
Politisk og Strategisk Rådgiver
mail
+45 31 41 10 06
Mads koordinerer LGBT+ Danmarks politiske arbejde og arbejder med at definere foreningens overordnede strategi. I øvrigt er Mads en del af kommunikationsteamet og arbejder sammen med kommunikations og kampagnekonsulenten på en række projekter. 

Maria Schmidt Myhlendorph (hun /hende)
Frivilligkonsulent og projektleder
mail
+45 54 30 00 82
Maria arbejder med at udvikle det frivillige arbejde i LGBT+ Danmark – rammerne, aktiviteterne og nye muligheder. Maria er også projektleder for FART, hvor hun arbejder for at udbrede rådgivningstilbud til LGBT+ personer og pårørende i alle landets regioner samt med at styrke og samle de lokale LGBT+ foreninger i Danmark.

Nanna Rebekka (hun/hende)
Kommunikations- og kampagnekonsulent
mail
+45 54 30 00 81
Nanna arbejder med foreningens kommunikation og er derudover projektleder på en kampagne om LGBTI-personers møde med almen praksis.  

Nicole Scharf (hun/hende)
International Project Coordinator
mail
+45 54 30 00 85
Nicole er ansvarlig for foreningens Østafrikaprogram, som har til formål at mindske LGBT+ personers minoritetsstress og hjælpe med at skabe en positiv selvopfattelse. Samtidig arbejder vi med at nedbryde fordomme blandt allierede, såsom sundhedspersonale, politi og medier. Programmet foregår i Kenya, Rwanda, Tanzania og Uganda. 

Siv Hyllested (hun/hende)
Studentermedarbejder
mail
Siv er foreningens administrative blæksprutte og understøtter derudover kommunikationsteamet.

Tobias Aske Kristensen (han/ham)
Frivilligkoordinator – Fyn og Jylland
mail
+45 54 30 00 88
Tobias er LGBT+ Danmarks frivilligkoordinator vest for Storebælt og arbejder med alle foreningens frivillige på Fyn og i Jylland. Til daglig har han til huse i LGBT+ huset i Aarhus, men tager rundt til lokale LGBT+ foreninger og støtter op om de mange frivillige tiltag og aktiviteter, der hver dag er med til at støtte og samle LGBT+ personer.

Thomas Prosberg (han/ham)
Regnskabsassistent
mail
+45 60 12 24 77
Thomas er ansvarlig for det daglige bogholderi, herunder udarbejdelse af fakturaer, betaling af regninger, samt medlemsopkrævning og administration heraf.

Post- og besøgsadresse:

Vestergade 18E, 4. sal
1456 København K

lgbt(snabela)lgbt.dk

Se vores presserum for yderligere informationer til pressen.

Du kan tegne medlemskab her på websitet.

Spørgsmål vedr. dit medlemsskab af foreningen kan rettes til mailadressen medlem(snabela)lgbt.dk.

Skoleelever og studerende, der ønsker information om homoseksualitet, biseksualitet og transkønnethed i Danmark kan finde yderligere information under for skoler. Du kan også læse mere på LGBT+ Ungdoms hjemmeside under deres ‘FAQ’: https://lgbtungdom.dk/faq/.

Spørgsmål af personlig karakter kan sendes til Rådgivningen eller Ungdomstelefonen.