Menneskerettigheder

Menneskerettighederne udgør en slags overordnet ramme for indretningen af vores samfund. Hvori de præcis består afgøres af internationale retsinstanser, som fortolker de forskellige konventioner.

Bøsser og lesbiske optræder imidlertid yderst sjældent i konventionerne, og derfor kan det være meget vanskeligt at påberåbe sig menneskerettigheder i diskussioner om homoseksuelles rettigheder.

Det europæiske menneskerettighedsarbejde foregår i regi af Europarådet. ILGA-Europe varetager bøssers og lesbiskes interesser i forhold til Europarådet.

Der findes en amerikansk baseret international bøsse-lesbisk menneskerettighedskommission, IGLHRC. Desuden har Amnesty International taget homoseksuelles rettigheder på programmet.

Rundt om i verden forfølges homoseksuelle pga. deres seksuelle orientering. Det fører bl.a. til, at bøsser og lesbiske flygter fra deres hjemland, og nogle af dem ender i Danmark. LGBT Danmark har undersøgt, hvordan homoer, der er flygtet til Danmark har oplevet forfølgelse. Dette er brugt til en rapport til FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder.

Hvad gør LGBT Danmark

LGBT Danmark er medlem af Rådet for Menneskerettigheder ved Institut for Menneskerettigheder, hvor foreningen gør meget for at få synliggjort seksuel orientering som et menneskerettighedstema. LGBT Danmark sidder med i Rådets Ligebehandlingsudvalg, hvor repræsentanter fra interesseorganiationer og videnscentre på alle diskriminationsområder arbejder sammen om udvikling af ligebehandlingsstrategier. LGBT Danmark er også med i MIA-netværket, der står bag MIA-prisen (Mangfoldighed i Arbejdslivet).

LGBT Danmark orienterer Institut for Menneskerettigheder om relevante homosager, f.eks. på det udlændingeretlige område.

LGBT Danmark er en ivrig støtte til arbejdet ved Institut for Menneskerettigheder og har gennem en længere årrække kæmpet for at få sidestillet de forskellige diskriminationsområder.

Udenrigspolitisk udvalg i LGBT Danmark arbejder gennem ILGA-Europe i forhold til Europarådet.

Referencer

ILGA-Europe

International Gay and Lesbian Human Rights Commission. IGLHRC

Amnesty International

Rapport (2001): Crimes of hate, conspiracy of silence